Plan project tot de onderaardsche versterking van het hooge front van Maastricht, begreepen tusschen de bastions Holsteyn en Waldeck door den Directeur Generaal C: D: Du Moulin 1774

Plan project tot de onderaardsche versterking van het hooge front van Maastricht, begreepen tusschen de bastions Holsteyn en Waldeck door den Directeur Generaal C: D: Du Moulin 1774

Use in GIS apps

ArcGIS, QGIS or web apps can simply use this map with web map services.
WMTS, TileJSON or XYZ tiles are provided for quick access to processed maps.

Sign in to get links.

Export to GeoTIFF

Sign in to download GeoTIFF.