't Land Kanaan benevens Gilead verdeelt onder de XII stammen Israëls waar in de gelegendheid en uitgestrektheid van ieder erfdeel word aangewezen

't Land Kanaan benevens Gilead verdeelt onder de XII stammen Israëls waar in de gelegendheid en uitgestrektheid van ieder erfdeel word aangewezen

Use in GIS apps

Sign in to access WMTS endpoints.