[Plan voor aanpassing van de vesting Maastricht aan de noordzijde van de Maas volgens het Project van Colonel C. Du Moulin]

[Plan voor aanpassing van de vesting Maastricht aan de noordzijde van de Maas volgens het Project van Colonel C. Du Moulin]