Kaart van Nieuw Holland, Nieuw Guinea, en omliggende eilanden : behoorende tot de door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap bekroonde Verhandeling van R.G. Bennet en J. van Wyk Rz.

Kaart van Nieuw Holland, Nieuw Guinea, en omliggende eilanden : behoorende tot de door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap bekroonde Verhandeling van R.G. Bennet en J. van Wyk Rz.

Use in GIS apps

ArcGIS, QGIS or web apps can simply use this map with web map services.
WMTS, TileJSON or XYZ tiles are provided for quick access to processed maps.

Sign in to get links.

Export to GeoTIFF

Sign in to download GeoTIFF.