Caarte van het Oostwaartse gedeelte van den over Braker-buijten Polder, geleegen aan de Sparendamsche Dijk, eeven buyten de stad Amsterdam

Caarte van het Oostwaartse gedeelte van den over Braker-buijten Polder, geleegen aan de Sparendamsche Dijk, eeven buyten de stad Amsterdam

Use in GIS apps

ArcGIS, QGIS or web apps can simply use this map with web map services.
WMTS, TileJSON or XYZ tiles are provided for quick access to processed maps.

Sign in to get links.

Export to GeoTIFF

Sign in to download GeoTIFF.