Pas-kaart van de Chineesche Kust, langs de Provincien Quantung en Fokien, als ook het Eyland Formosa, met alle daar onder gehoorende eylanden als mede de dieptens en ankergronden

Pas-kaart van de Chineesche Kust, langs de Provincien Quantung en Fokien, als ook het Eyland Formosa, met alle daar onder gehoorende eylanden als mede de dieptens en ankergronden

Use in GIS apps

ArcGIS, QGIS or web apps can simply use this map with web map services.
WMTS, TileJSON or XYZ tiles are provided for quick access to processed maps.

Sign in to get links.

Export to GeoTIFF

Sign in to download GeoTIFF.