Accurate kaart van Assendelft : daar in men sien kan waar de dijken sijn ingebrooken, door de hoogewater-vloet, den 25 December 1717

Accurate kaart van Assendelft : daar in men sien kan waar de dijken sijn ingebrooken, door de hoogewater-vloet, den 25 December 1717

Use in GIS apps

ArcGIS, QGIS or web apps can simply use this map with web map services.
WMTS, TileJSON or XYZ tiles are provided for quick access to processed maps.

Sign in to get links.

Export to GeoTIFF

Sign in to download GeoTIFF.