Nieuwe kaart van het Koningrijk der Nederlanden en het Groot-Hertogdom Luxemburg, benevens geheel België : verdeeld in provincien volgens de jongste bepalingen, verrijkt met de post & andere groote wegen

Nieuwe kaart van het Koningrijk der Nederlanden en het Groot-Hertogdom Luxemburg, benevens geheel België : verdeeld in provincien volgens de jongste bepalingen, verrijkt met de post & andere groote wegen

Use in GIS apps

ArcGIS, QGIS or web apps can simply use this map with web map services.
WMTS, TileJSON or XYZ tiles are provided for quick access to processed maps.

Sign in to get links.

Export to GeoTIFF

Sign in to download GeoTIFF.