Nieuwe kaart van den Haarlemmermeer polder en omstreken, benevens de doorgraving van Holland op zijn smalst en de voorgestelde droogmaking van het Y

Nieuwe kaart van den Haarlemmermeer polder en omstreken, benevens de doorgraving van Holland op zijn smalst en de voorgestelde droogmaking van het Y

Use in GIS apps

ArcGIS, QGIS or web apps can simply use this map with web map services.
WMTS, TileJSON or XYZ tiles are provided for quick access to processed maps.

Sign in to get links.

Export to GeoTIFF

Sign in to download GeoTIFF.