Kaart van de provincie Overijssel, tevens aanwijzende den onderlingen afstand der gemeenten, en derzelver indeeling in regterlijke arrondissementen en kantons

Kaart van de provincie Overijssel, tevens aanwijzende den onderlingen afstand der gemeenten, en derzelver indeeling in regterlijke arrondissementen en kantons

Use in GIS apps

Sign in to access WMTS endpoints.

Export to GeoTIFF

Sign in to download GeoTIFF.

Export as IIIF

Sign in to export as IIIF.