Plan van Crevecoeur soo als het selve in staat van defensie moet gebragt worden : besteedt in vier perceelen op den 14 April 1735 ...

Plan van Crevecoeur soo als het selve in staat van defensie moet gebragt worden : besteedt in vier perceelen op den 14 April 1735 ...

Use in GIS apps

ArcGIS, QGIS or web apps can simply use this map with web map services.
WMTS, TileJSON or XYZ tiles are provided for quick access to processed maps.

Sign in to get links.

Export to GeoTIFF

Sign in to download GeoTIFF.